ปัญหาเกี่ยวกับการช้อปปิ้ง

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะใช้งาน ShopBack หรือขณะค้นหาสินค้า และโปรโมชั่น