นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ShopBack

บทนำ

ShopBack เคารพในความเป็นส่วนตัวและสิทธิแห่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้เข้ามาเยี่ยมชม และทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการของเรา โดยเราถือว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าคุณอาจมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล แต่คุณมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย  และจะถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้าแล้วเท่านั้น โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อให้คุณทราบเกี่ยวกับการใช้งาน และการจัดเก็บข้อมูลของ ShopBack ที่ได้มาระหว่างการให้บริการ และ/หรือให้การเข้าถึงแพลตฟอร์มแก่คุณ

ShopBack จัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการสำหรับคุณ เพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของคุณและสามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของคุณเพื่อประสบการณ์การใช้งานโดยรวมที่ดียิ่งขึ้น โดยเราพยายามจัดเก็บข้อมูลให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นแก่ร้านค้าพันธมิตรของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนสำหรับการติดตามเงินคืนเท่านั้น นอกจากนี้ เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเรา ไม่ว่าจะมีสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศไทย ทั้งนี้เราจะพยายามหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลของคุณกับผู้อื่นให้มากที่สุด

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเข้าถึง และ/หรือใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเรา โดยเราจะเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายการสินค้า/บริการที่คุณเลือกซื้อและรายชื่อร้านค้าที่คุณเข้าชม ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าที่คุณทำการสั่งซื้อเพื่อติดตามเงินคืนให้แก่คุณ

อย่างไรก็ตาม ทาง ShopBack ไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปจำหน่ายต่อใดๆ ทั้งสิ้น

ทางเรายึดมั่นในการปกป้องสิทธิทางด้านข้อมูลของลูกค้าทุกคน โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด และหากคุณมีคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใด เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ สามารถติดต่อเรามาได้ที่ help@shopback.co.th

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บ จัดการ ใช้ เปิดเผย หรือการดำเนินการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านการเยี่ยมชมและ/หรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม เราถือว่าคุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ ยินยอมให้เราเก็บ จัดการ ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ

ข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะจริงหรือเท็จที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถระบุตัวตนได้จากข้อมูลดังกล่าว หรือจากข้อมูลอื่นที่เรามี หรือจากข้อมูลที่ทางเราจะสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งข้อมูลในฐานข้อมูลของเราซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ShopBack เก็บจากคุณอาจขึ้นอยู่กับสินค้า บริการ และโปรโมชั่นต่างๆ ที่คุณใช้หรือเข้าชม โดยเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณเพื่อการให้การให้บริการแพลตฟอร์มของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นตามแต่ละอุปกรณ์การใช้งานและแพลตฟอร์ม ทั้งนี้การเก็บข้อมูลจะเกิดขึ้นเมื่อ:

 • คุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ และ/หรือใช้อุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเข้าถึงบริการของเรา
 • คุณเข้าถึง และ/หรือลงทะเบียนสำหรับบริการ และ/หรือส่งแบบฟอร์มใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการกับเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์ และ/หรือแบบฟอร์มที่เป็นเอกสาร
 • คุณลงทะเบียนในกิจกรรมพิเศษ งานอีเว้นท์ หรือการออกบูธของเรา
 • คุณใช้บริการ และ/หรือทำข้อตกลงใดๆ กับเรา เช่น การเข้ามาในเว็บไซต์หรือใช้งานแอปพลิเคชั่นของเรา
 • คุณลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือน และ/หรือรับจดหมายข่าวกับเรา
 • คุณติดต่อ และ/หรือแสดงความคิดเห็นกับเรา  และ/หรือได้ให้คำร้องเรียนกับทางเรา เช่น ผ่านทางอีเมลโทรศัพท์ จดหมาย แฟกซ์ การประชุม และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ 
 • คุณลงทะเบียนทำสัญญา และ/หรือเข้าร่วมในการแข่งขัน และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับหุ้นส่วนและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรา
 • คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น การสมัครงาน
 • คุณเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรา

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในที่นี้ ได้แก่:

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่อีเมล วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย หมายเลขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP address) และรายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน รวมไปถึงที่อยู่ตามที่คุณได้เพิ่มไว้ในบัญชีผู้ใช้  เป็นต้น
 • การติดต่อสื่อสารกับเรา: การบันทึกเสียงการสนทนาโทรศัพท์ อีเมลที่คุณติดต่อมาหาเรา หรือบันทึกการสื่อสารใดๆ ก็ตามที่คุณติดต่อเรา
 • บัญชีผู้ใช้งาน: รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งาน ShopBack ของคุณ
 • การใช้บริการของเรา: การใช้คุกกี้ในการติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์ม ShopBack และแพลตฟอร์มของร้านค้า (เช่น หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ ข้อมูลการค้นหาบนแพลตฟอร์ม วันเวลาการเข้าถึงแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนเข้าแพลตฟอร์มของเรา และข้อมูลเกี่ยวกับการคลิกหรือลิงก์ไปแพลตฟอร์มของร้านค้าหรือหน้าเว็บไซต์อื่น) ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการของคุณกับร้านค้าพันธมิตรของเรา
 • ความชื่นชอบส่วนตัว: ข้อมูลการติดต่อที่คุณชื่นชอบที่คุณเปิดเผยกับเรา ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และแบรนด์ชื่อตราสินค้าที่คุณนั้นชื่นชอบ
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: เนื่องจากบริการบางอย่างของเราจำเป็นต้องทราบตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ทางเราจึงมีการจัดเก็บตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อที่จะสามารถนำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ นอกจากนี้เรายังใช้ในการนำเสนอร้านค้าหรือบริการที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ตั้งให้แก่คุณ ทั้งนี้ หากคุณมีการเกิดเปิดตำแหน่งที่ตั้งของคุณทิ้งไว้ ระบบของเราจะแจ้งเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้เราทราบเป็นระยะๆ แม้ว่าคุณนั้นจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับระบบของเราก็ตาม

ทั้งนี้การจัดเก็บข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้น ทางเราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม เช่น ธุรกิจที่เป็นพันธมิตร Google ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ หรือหน่วยงานป้องกันการฉ้อโกงต่างๆ หรือจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ ShopBack ใช้ “คุกกี้” ซึ่งคือไฟล์ขนาดเล็กที่ทางเราส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อจัดเก็บและติดตามการเข้าสู่แพลตฟอร์มต่างๆ ของคุณ โดยคุกกี้จะคอยติดตามข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นเพื่อทราบข้อมูลการใช้งานต่างๆ เช่น วิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชม และ/หรือใช้บริการหรือร้านค้าเพื่อช่วยให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณ และบอกเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชม และ/หรือใช้บริการหรือร้านค้า และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวการใช้งานของคุณภายในระบบของเรา ซึ่งเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามเงินคืนให้แก่คุณ

อย่างไรก็ตาม เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันอนุญาตให้คุณสามารถปิดการใช้คุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม การปิดฟังก์ชั่นการใช้งานดังกล่าวจะส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบจะไม่สามารถติดตามการสั่งซื้อหรือการใช้บริการของคุณจากร้านค้าได้ ดังนั้น และนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถมอบเงินคืนให้กับคุณได้ในรายการที่ระบบไม่สามารถทำการติดตามเงินคืนได้จากร้านค้าในกรณีนี้

ความถูกต้องของข้อมูลและบุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณใช้ในการสมัครบัญชี ShopBack จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง มิเช่นฉะนั้นเราอาจไม่สามารถให้บริการการใช้งานอย่างเต็มที่ได้ ทั้งนี้คุณสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาโดยการเข้าไปบัญชี ShopBack ของคุณ

นอกจากนี้ หากคุณมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (อาทิ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา และ/หรือลูกจ้าง) แก่ทาง  ShopBack ถือว่าคุณได้ว่าคุณได้รับการยินยอมจากบุคคลที่สามแล้วในการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา และคุณจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมรับผิดชอบต่อทุกกรณีในการให้ข้อมูลดังกล่าวของบุคคลที่สามแก่เรา

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ShopBack ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น โดยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเราจะถูกเก็บรวบรวมไว้อย่างปลอดภัย และจะถูกนำไปใช้ภายใต้มาตรฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลของคุณ ซึ่งมาตรฐานเหล่านั้นได้แก่:

 • การใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย โดยการเข้ารหัส SSL 128 บิต ในหน้าเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเป็นที่ที่เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งการเข้ารหัส SSL 128 บิตนี้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมและจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งล้านล้านปีในการเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
 • การจำกัดการเข้าถึงของข้อมูลบางอย่างในระบบของเรา
 • การตรวจสอบยืนยันตัวตนของบุคคลอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • ShopBack จะหยุดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือลบข้อมูลของคุณตามที่มีเหตุสมควรว่าการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้และไม่มีความจำเป็นต่อกฎหมายหรือต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ShopBack ไม่มีการขายข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สาม

ทางเราจะเพียงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการดำเนินการให้บริการของเราดังนี้

การบริหารจัดการบริการบนแพลตฟอร์ม

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการประมวลผลคำสั่งซื้อและติดตามเงินคืน โดยเราในการติดตามการทำธุรกรรมของคุณกับร้านค้าพันธมิตรของเรา เพื่อติดตามเงินคืนเข้าไปยังบัญชี ShopBack ของคุณ และเพื่อดำเนินการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าว นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการรักษาบัญชีหรือปิดบัญชีการเข้าใช้งานกับทางเรา รวมถึงการสื่อสารข่าวสารต่างๆ จากทาง Shopback ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การบริการและผลประโยชน์ต่างๆ (เช่น การส่งเสริมการขาย และการให้รางวัล สิทธิพิเศษ หรือโบนัสต่างๆ) และการบริหารจัดการต่างๆ (การเข้าร่วมกับพันธมิตรของเรา) กิจกรรมส่งเสริมการขาย การประกวดแข่งขัน และโครงการเพื่อการช่วยเหลือสังคม (CSR)

การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ ShopBack

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตรวจสอบคำร้องเรียน การอ้างสิทธิและข้อพิพาทต่างๆ และเรายังใช้ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น และการส่งมอบบริการของเรา เช่น เมื่อคุณมีการสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อทำความเข้าใจในการตอบสนองความต้องการของคุณ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การทำจัดรูปแบบการใช้งานให้เหมาะกับคุณ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่ทางเรามอบให้คุณ และทางเราใช้ข้อมูลของคุณในการสื่อสารโฆษณา เช่นการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของร้านค้าพันธมิตร ข้อเสนอพิเศษ และรางวัลต่างๆ)  ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาให้ลูกค้าทั่วไปของเราหรือที่เราเฉพาะเจาะจงว่าเป็นคุณโดยเฉพาะ เพื่อส่งการแจ้งเตือนข่าวสารถึงคุณด้วยความยินยอมล่วงหน้าของคุณหรือการอนุญาตภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ หรือเพื่อการโปรโมทสิทธิพิเศษต่างๆ หรือข้อเสนอที่พิเศษสำหรับคุณ 

การบริการและให้ความช่วยเหลือลูกค้า

ในส่วนนี้มีการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการคุณสำหรับคำขอและการติดต่อสอบถามจากคุณ (หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคุณ) มายังฝ่ายบริการและให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเรา และเพื่อแจ้งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนโยบายของเรา

ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เรามีการใช้ข้อมูลคุณเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริตและอาชญากรรมอื่น ๆ (เช่นการตรวจสอบการฟอกเงิน การจัดหาเงินเพื่อการก่อการร้าย และความเสี่ยงด้านกฎหมายและจริยธรรมอื่นๆ ) การตรวจสอบภายในหรือปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อบังคับอื่น ๆ  (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย การพิจารณาคดีความ และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านกฎระเบียบ การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านกฎหมาย การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ การสืบสวนสอบสวน รวมถึงการทำตามขั้นตอนทางกฎหมายที่ทางบริษัท ShopBack พิจารณาแล้วว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการในกรณีที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีความหรืออาจเกิดการฟ้องร้องขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลของคุณเป็นสิ่งที่จำเป็นในการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและการป้องกันระบบและทรัพย์สินของเรา

การสมัครงาน

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการตรวจสอบรายละเอียดการสมัครงาน การดำเนินการสรรหาและคัดเลือก และการบันทึกประวัติการจ้างงาน

ทั้งนี้ทางบริษัท ShopBack จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เราได้แจ้งให้คุณทราบหรือที่เราได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ

เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นทางธุรกิจและทางกฎหมายเท่านั้น

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลอื่นดังนี้

 • บริษัทภายใต้เครือ ShopBack
 • พันธมิตรทางธุรกิจของ ShopBack เช่น  ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย และผู้ให้บริการที่ทำงานร่วมกับ ShopBack ในการช่วยส่งมอบบริการที่คุณได้บอกรับ ซึ่งได้แก่ ร้านค้าพันธมิตร ผู้ให้บริการช่องทางชำระเงิน บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายและบริการที่จัดทำโดย ShopBack หรือพันธมิตร และผู้ให้บริการด้านระบบการปฏิบัติการร่วมกับ ShopBack (เช่น การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การชำระเงิน การพิมพ์ การเงิน การจ่ายเงินเดือน การประมวลผลข้อมูล การบริการด้านเทคนิค การฝึกอบรม การวิจัยการตลาด ผู้ให้บริการทางโทรศัพท์หรือบริการอื่น ๆ แก่ ShopBack นอกจากนี้ยังรวมถึงที่ปรึกษาของเรา เช่น นักบัญชีและนักกฎหมาย
 • พันธมิตรทางธุรกิจในการทำธุรกรรมทางสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น การควบรวมกิจการ การซื้อหรือขายกิจการและ/หรือสินทรัพย์ หุ้นส่วนธุรกิจ นักลงทุน หรือการโอนหรือรับโอนกรรมสิทธิ์
 • หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่บังคับตามข้อกำหนดโดยกฎหมายและระเบียบแนวทางหรือรูปแบบอื่น ๆ

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเปิดเผยไปยังบุคคลอื่นตามที่กล่าวไปข้างต้นเพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (โปรดดูที่กล่าวถึงในนโยบายนี้) หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าของ ShopBack

อนึ่ง ในกรณีที่จำเป็น ShopBack อาจต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของคุณ หากมีเหตุให้เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิต สุขภาพ หรือเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้ทางกฎหมาย

ในบางกรณี เรามีการเข้ารหัส ปิดบังบางส่วน และสรุปรวมข้อมูลก่อนที่จะแบ่งปันกับบุคคลอื่น การปิดบังข้อมูลในที่นี้ หมายถึง การปิดบังข้อมูลที่ระบุตัวตน ส่วนการสรุปรวมข้อมูล หมายถึง การนำเสนอข้อมูลเป็นกลุ่มหรือส่วน เช่น กลุ่มอายุ

ทั้งนี้ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า องค์กรต่างประเทศที่เราทำงานด้วยปฏิบัติตามข้อตกลงการรักษาความลับและความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลอย่างเข้มงวด

จดหมายข่าวสาร

หลังจากที่คุณได้ทำการลงทะเบียนสมัครบัญชี ShopBack เราจะใช้ข้อมูลที่คุณใช้ในการลงทะเบียนเพื่อส่งอีเมลแจ้งข่าวสารและโปรโมชันจากทาง ShopBack เพื่อให้รับทราบถึงข่าวสารล่าสุดจากทางเรา เช่น ส่วนลด การสมนาคุณ ข้อเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการ จากทาง ShopBack หรือจากพันธมิตรของเรา ทั้งนี้ หากไม่ประสงค์ที่จะรับจดหมายข่าวสารจากทางเรา คุณสามารถทำการยกเลิกการรับจดหมายข่าวสารได้ในอีเมลข่าวสารที่ทาง ShopBack ได้ส่งไปให้

การอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เมื่อใดก็ได้ โดยเข้าไปยังหน้าบัญชี ShopBack ของคุณในแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ ShopBack เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับการตรวจสอบก่อนทำการเปลี่ยน คุณจะต้องส่งคำร้องไปยัง help@shopback.co.th เพื่อให้ทางเราตรวจสอบและดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้คุณ

การเคารพข้อตกลงและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือสอบถามเกี่ยวกับการนำข้อมูลของคุณไปใช้หรือเปิดเผยโดย ShopBack ภายในปีที่ผ่านมา หรือต้องการถอนความยินยอมด้านข้อมูลส่วนบุคคลจากเรา สามารถแจ้งความประสงได้ที่อีเมล help@shopback.co.th โดยทางเราจะดำเนินการเท่าที่ทำได้ภายใต้ข้อกฎหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ทางเราขอแจ้งว่า "คุณจะต้องเสียค่าดำเนินการสำหรับคำร้องดังกล่าว" และทางเราไม่จำเป็นต้องตอบสนองหรือดำเนินการใดๆ ต่อคำร้องขอการเข้าถึงข้อมูลของคุณเว้นแต่คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ShopBack สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่า นโยบายนั้นสอดคล้องกับแนวโน้มกับอุตสาหกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตามสิทธิด้านข้อมูลของคุณ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ บนหน้าเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใดก็ตาม จะได้รับการเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของเรา

กฎหมายที่บังคับใช้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้และการใช้งานเว็บไซต์นี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ShopBack สามารถติดต่อสอบถามเข้ามายังศูนย์ช่วยเหลือโดยคลิที่นี่ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:30 - 17:30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีให้ความช่วยเหลือ

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner