เงินคืนถูกยกเลิก

ยอดเงินคืนถูกยกเลิก ต้องทำอย่างไร

หากยอดเงินคืนของคุณถูกยกเลิก กรุณาตรวจสอบเหตุผลด้านล่างเพื่อตรวจสอบเหตุผลเพิ่มเติม


วิธีการแก้ไขปัญหา

สาเหตุที่ทำให้เงินคืนของคุณถูกยกเลิกมีดังนี้

  • มีการยกเลิก ปรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า/บริการ หากเป็นร้านค้าในหมวดหมู่ท่องเที่ยว มีการปรับเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก ห้องพัก และระยะเวลาการเข้าพัก
  • คุณได้ทำการคลิกโฆษณา/ลิงก์อื่นๆ ในระหว่างที่คุณกำลังทำการสั่งซื้อสินค้า
  • มีการใช้ส่วนลดจากบัตรเครดิต ธนาคาร เครือข่ายโทรศัพท์ คูปอง หรือเวาเชอร์ที่ไม่ได้ร่วมการรายการรับเงินคืนจากทาง ShopBack
  • มีการทำผิดเงื่อนไขการสั่งซื้อที่ทางร้านค้ากำหนดไว้ในหน้าร้านค้าภายใน ShopBack (คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละหน้าร้านค้าภายใน ShopBack)
  • การสั่งซื้อ/จองรายการนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริง เช่น การชำระเงินไม่สมบูรณ์ หรือไม่ได้ทำรายการผ่าน ShopBack ในที่นี้รวมไปถึงการติดตามเงินคืนซ้ำโดยระบบ

วิธีการตรวจสอบเงินคืนที่ถูกยกเลิก

คุณสามารถทำการร้องเรียนการถูกยกเลิกเงินคืนภายใน 30 วันหลังจากที่รายการดังกล่าวถูกยกเลิก โดยสามารถตรวจสอบสถานะเงินคืนได้ที่หน้า "ข้อมูลรับเงินคืน"

หากเลยระยะเวลา 30 วันหลังจากรายการเงินคืนของคุณถูกยกเลิกแล้ว คุณจะไม่สามารถขอให้ทางเราตรวจสอบเงินคืนดังกล่าวจากร้านค้าพันธมิตรของเรา

 โดยวิธีการตรวจสอบสถานะเงินคืนที่ถูกยกเลิกสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. วางเม้าส์เหนือ ยอดเงินคืน จากนั้นเลือกไปที่ข้อมูลรับเงินคืน
  2. ในกล่อง สถานะทั้งหมด เลือกเพียงแค่ ยกเลิก เพื่อดูรายการเงินคืนที่ถูกยกเลิก
  3. เลือกรายการที่คุณต้องการรายงานเงินคืนที่หายไป จากนั้นเลือก หากคุณลูกค้ายืนยันว่าไม่ได้ทำตามเหตุผลข้างต้น เพื่อกรอกแบบฟอร์มและแนบหลักฐาน

หมายเหตุ: ในส่วนของการติดตามเงินคืนทั้งที่ไม่ได้เข้าผ่าน ShopBack สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากประวัติการเข้าชมใน cookie/cache ที่ยังคงติดตามการเข้าร้านค้าอยู่ จึงทำให้เกิดการติดตามเงินคืนจาก ShopBack อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะถูกปฏิเสธโดยร้านค้าหลังจากที่ตรวจสอบแล้ว เนื่องจากทางร้านค้าสามารถตรวจสอบได้ว่ารายการใดเป็นการสั่งซื้อผ่าน ShopBack

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
100 จาก 147 เห็นว่ามีประโยชน์

ค้นหาบทความอื่นๆ