รวมบัญชี ShopBack

ต้องการรวมบัญชี ShopBack เหลือบัญชีเดียวต้องทำอย่างไร

คุณอาจต้องการรวมบัญชีใช้งานเนื่องจากคุณได้ทำการเปิดใช้งานมากกว่า 1 บัญชี ShopBack


วิธีการแก้ไขปัญหา

เราสามารถช่วยเหลือคุณในการรวมบัญชี ShopBack ได้! กรุณาติดต่อกับน้องสปาร์คกี้ ผู้ช่วยเสมือนจริงของเรา เพื่อรับการช่วยเหลือเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม หากบัญชีมีเงินคืนที่มีสถานะ ดำเนินการ คุณจะไม่สามารถทำการรวมบัญชีได้ กรุณารอให้สถานะเงินคืนในบัญชีเปลี่ยนเป็น อนุมัติ ก่อนทำการรวมบัญชี

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
120 จาก 140 เห็นว่ามีประโยชน์

ค้นหาบทความอื่นๆ